۱۵ دی
۱۳۹۷

کلیپ لحظه روشن شدن زغال خودسوز

 

در این کلیپ لحظه روشن شدن زغال کبابی خودسوز را مشاهده میکنید

همانطور که می بینید در این زغال هیچگونه دودی وجود ندارد

نیاز به باد زدن و مراقبت ندارد

و از مواد شیمیایی در ان استفاده نشده است