۴ اسفند
۱۳۹۷

نمایندگی زغال بی دردسر در استان سمنان

نمایندگی زغال بی دردسر در استان سمنان

 

 

 

زغال خودسوز بی دردسر چیست ؟

 

یک زغال جدید که برای روشن کردن آن نیازی به آتش زنه ندارید .. بدون بو بدون دود بدون مواد شیمیایی

 

 

نماینده زغال بی دردسر در استان سمنان

 

مغازه ها و اشخاص فعال در زمینه فروش جهت هماهنگی فروش در شهر های زیر

ردیف نام شهر شهرستان جمعیت (۱۳۸۵) جمعیت (۱۳۹۰) جمعیت (۱۳۹۵) رتبه در
شهرستان
۱ سمنان سمنان ۱۲۴٬۹۹۹ ۱۵۳٬۶۸۰ ۱۸۵٬۱۲۹ ۱
۲ شاهرود شاهرود ١٣٢٣٧٩ ۱۴۰٬۴۷۴ ۱۸۶٬۶۷۹ ۱
۳ دامغان دامغان ۵۷٬۳۳۱ ۵۸٬۷۷۰ ۵۹٬۱۰۶ ۱
۴ گرمسار گرمسار ۳۸٬۸۹۱ ۴۰٬۹۸۵ ۴۸٬۶۷۲ ۱
۵ مهدی‌شهر مهدی‌شهر ۲۰٬۵۸۱ ۱۹٬۸۵۴ ۲۴٬۴۸۵ ۱
۶ ایوانکی گرمسار ۱۰٬۳۹۶ ۱۶٬۹۹۵ ۱۳٬۵۱۸ ۲
۷ شهمیرزاد مهدی‌شهر ۷٬۲۷۳ ۸٬۸۸۲ ۱۱٬۱۹۱ ۲
۸ سرخه سرخه ۹٬۰۶۲ ۱۲٬۷۱۱ ۹٬۹۵۱ ۱
۹ بسطام شاهرود ۷٬۳۸۲ ۷٬۷۱۲ ۸٬۶۰۹ ۲
۱۰ آرادان آرادان ۴٬۹۵۹ ۵٬۶۲۶ ۶٬۲۵۷ ۱
۱۱ مجن شاهرود ۵٬۵۲۶ ۵٬۴۵۶ ۵٬۹۳۲ ۳
۱۲ کلاته خیج شاهرود ۵٬۳۳۵ ۵٬۰۵۷ ۵٬۶۵۱ ۴
۱۳ درجزین مهدی‌شهر ۴٬۳۷۰ ۴۹۶۴ ۵٬۹۹۷ ۳
۱۴ دیباج دامغان ۲٬۵۰۴ ۳٬۷۷۴ ۵٬۶۴۷ ۲
۱۵ کلاته دامغان ۲٬۸۲۶ ۳٬۱۴۶ ۴٬۶۱۱ ۳
۱۶ میامی میامی ۴٬۰۵۷ ۴٬۵۶۲ ۴٬۵۶۶ ۱
۱۷ رودیان شاهرود ۳٬۲۹۵ ۳٬۲۶۶ ۳٬۷۷۰ ۵
۱۸ امیریه دامغان ۱٬۵۴۱ ۲٬۴۰۲ ۳٬۵۶۱ ۴
۱۹ بیارجمند شاهرود ۲٬۲۴۶ ۲٬۴۴۱ ۲٬۵۲۸ ۶
۲۰ کهن‌آباد آرادان ۱٬۶۳۰ ۱٬۵۰۹ ۱٬۱۹۲ ۲

 

میتوانند با شماره زیر تماس بگیرند

 

سفارش زغال بی دردسر