زغال کبابی بی دردسر

فروش زغال خودسوز بی دردسر

درباره زغال کبابی بی دردسر

زغال خودسوز بی دردسر یک اختراع جدید است، زغالی بدون بو – بدون نیاز به ژل آتش زا – بدون دود – بدون نیاز به مراقبت – زغالی که در یک ثانیه آتش میگیرد

در این زغال از هیچگوونه مواد شیمیایی مانند نفت بنزین و الکل استفاده نشده است.
زغال بی دردسر

69

نمایندگان

100

میزان رضایت

75

شهرهای تحت پوشش

958742698

میزان فروش